Tan Son Nhat Airport Taxi, Tan Son Nhat Taxi, Taxi Tan Son Nhat Airport, Taxi ở sân bay Tân Sơn nhất, noibai

Chạy taxi ở sân bay Tân Sơn nhất phải có thẻ: Taxi không có thẻ do Công ty khai thác ga Tân Sơn Nhất cấp sẽ không được xếp tài, đón khách.

Từ đầu tháng 4-2010, Công ty Khai thác ga Tân Sơn Nhất (công ty) có quy định mới về khai thác taxi tại khu vực nhà ga và cấp thẻ cho tài xế taxi hoạt động thường xuyên tại khu vực này.…

Taxi ở sân bay Tân Sơn nhất - Điện thoại: 08 38 23 23 23

Noi Bai Taxi

Hanoi Hotel Travel Guide