Dainam Airport Taxi, Dainam Noibai Taxi, Dainam Taxi, Taxi Dainam, Dai nam Taxi, Taxi Dai nam, Dainam, Dai Nam, Taxi

Dainam Airport Taxi, Dainam Noibai Taxi, Dainam Taxi, Taxi Dainam, Dai nam Taxi, Taxi Dai nam, Dainam, Dai Nam, Taxi

 

Tên doanh nghiệp:    
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI ĐẠI NAM
Tên tiếng anh :     DAI NAM TAXI JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:     DAI NAM TAXI., JSC
Loại hình:     Công ty cổ phần
Địa chỉ:     Số 2, ngõ 1 thôn Điền Xá, xã Quang Tiến - Sóc Sơn - Ha Noi City - Vietnam
Số đăng ký:     0103047789
Ngày thành lập:     6/07/2010
Mã số thuế:     0104784292
Người đại diện:     HỒ VĂN TÁM

---------

Thông tin thêm
Mã số Thuế     0104784292
Mã số Đăng Ký     0103047789
Tóm tắt     No 2, Lane 1, Dien Xa Village, Quang Tien Commune, Soc Son District, Ha Noi City

Noi Bai Taxi

Hanoi Hotel Travel Guide